สวัสดี

สหภาพยุโรปปรับลดปริมาณอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริโภค

แชร์:
Favorite (38)

15 สิงหาคม 2551

สหภาพยุโรปปรับลดปริมาณอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริโภค

            สำนักความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety

Authority: EFSA) ประกาศผลพิจารณากำหนด ปริมาณสารอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ หรือ Tolerable Weekly Intake (TWI)  จากเดิมไม่เกิน 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว ลดลงมาเหลือไม่เกิน 1 มิลลิกรัม / กิโลกรัมน้ำหนักตัว

 

 

การพิจารณาปรับลดสารอลูมิเนียมในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านสารเจือปนอาหาร สารแต่งกลิ่นรส สารช่วยกระบวนการแปรรูป และด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสอาหาร  (Food additives, flavouring, Processing aids andmaterials contact with food: AFC)   โดยใช้เอกสารด้านความปลอดภัยของสารเจือปนอาหารของคณะกรรมการโคเด็กซ์ (Joint ofExpert Committee on Food Additives: JECFA)  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ EFSA เห็นว่ามนุษย์ได้รับอลูมิเนียมมจากการบริโภค ทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายโดยเฉพาะ  เด็กเล็ก และ ทารก สามารถได้รับสารอลูมิเนียมผ่านทางแม่ได้ ผลการวิจัยและประเมินความเสี่ยงพบว่าสารอลูมิเนียมมีอันตรายต่อระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับการทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรือทำให้ความจำเสื่อม (Alzheimer) ดั้งนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค (DG-SANCO) จึงได้พิจารณาปรับลดค่าสูงสุดของอลูมิเนียมที่อาจได้รับจากการบิโภคอาหารต่อสัปดาห์ลงเพื่อความปลอดภัยของผุ้บริโภคและจะออกประกาศเป็นกฏหมายต่อไป

       

     ทั้งนี้อลูมิเนียม เป็นธาตุที่น้ำหนักเบานิยมนำมาใช้ทำภาชนะต่างๆ เช่น หม้อ กระทะ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร จึงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงอาหารได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงภาชนะที่ทำจากอลูมิเนียมเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ทำจากสเตนเลสแทน

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527