สวัสดี

ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานสุขอนามัย ของไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ (Liquid Eggs)

แชร์:
Favorite (38)

10 กุมภาพันธ์ 2563

       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and Drug Administration : TFDA) ได้ประกาศแก้ไขมาตรฐานสุขอนามัยของไข่เหลว (Liquid Eggs) โดยมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. มาตรฐานนี้มีการกำหนดไว้ตามบทบัญญัติของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
  2. ลักษณะของเปลือกไข่ที่สามารถนำมาผลิตไข่เหลว

      3. ไม่อนุญาตให้ใช้ไข่ที่มีเปลือกแตกหักและเยื่อหุ้มเสียหายมาผลิตไข่เหลว

      4. การตรวจต้องไม่พบเชื้อ Salmonella ในไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์

      5. Total Plate Count ต้องไม่เกิน 106 CFU/g ของไข่เหลวที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

ที่มา : Taiwan Food and Drug Administration. Sanitation standard for liquod eggs. https://www.fda.gov.tw/ENG/law.aspx?cid=16.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527