สวัสดี

อียิปต์ตั้งหน่วยงานใหม่ รับรองการนำเข้าสินค้าฮาลาล

แชร์:
Favorite (38)

17 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานจากสำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐ (Foreign Agricultural Service : FAS) ว่ารัฐบาลอียิปต์ได้มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี No.35/2020 ในการจัดตั้ง “ISEGHALAL” เป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวที่ให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลสำหรับสินค้าต่างประเทศที่ต้องการนำเข้าไปยังอียิปต์ โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ ได้แก่

  1. กระทรวงการอิสลาม (Ministry of Islamic Affairs)
  2. กระทรวงเกษตรและพัฒนาที่ดิน (Ministry of Agriculture and Land Reclamation)
  3. หน่วยงานหลักด้านการควบคุมสินค้านำเข้าและส่งออกที่อยู่ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม(Ministry of Trade and Industry)

ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทย มีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) เป็นหน่วยงานผู้ตรวจสอบ ออกหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527