สวัสดี

จีนเตรียมปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป ดันบังคับติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

แชร์:
Favorite (38)

3 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission: NHC) เตรียมเสนอร่างปรับปรุง “ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย” หรือ GB 7718 เพื่อตั้งเป้าหมายในการปกป้องผู้บริโภคจากข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดบนฉลากสินค้า เช่น การใช้ข้อความ “non-GMO” และ “not contain” รวมถึงผลักดันให้ฉลากสารก่อภูมิแพ้เป็นข้อกำหนดบังคับ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับความเห็นจากสาธารณะ

 ร่างปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยปกป้องผู้บริโภคจากการแสดงข้อความบนฉลากที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนแก่ผู้บริโภค เพิ่มความชัดเจนของข้อกำหนด และเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ฉลากสารก่อภูมิแพ้เป็นมาตรการบังคับ จากที่ในปัจจุบันยังเป็นเพียงข้อกำหนดแบบสมัครใจ โดยเพิ่มความเข้มงวดด้านการแสดงข้อความรับรองอาหาร ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้ประโยค “non-GMO” หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม(GMO) และ ห้ามใช้ประโยค “ปราศจากสีผสมอาหาร” หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สีผสมอาหารตั้งแต่ต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรืออยู่ในข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดสูงกว่า

ทั้งนี้ ร่างปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากข้างต้น ได้ให้นิยามอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ว่า “อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย เป็นอาหารที่ถูกบรรจุเสร็จหรือถูกผลิตขึ้นในวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงอาหารผลิตเสร็จหรืออาหารที่ถูกผลิตขึ้นล่วงหน้า ที่มีการกำหนดจำนวนในวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ที่ระบุ คุณภาพ ปริมาณ ขนาด หรือน้ำหนัก บนฉลากในการจัดจำหน่าย” ซึ่งนิยามข้างต้น จะมีการปรับใช้ทั้งในอาหารที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงอาหารที่จำหน่ายเพื่อใช้ในการแปรรูป นอกจากนี้ในร่างปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากข้างต้น มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสินค้านำเข้า

ขณะนี้ ร่างข้อกำหนดดังกล่าวอยู่ในระหว่างเปิดรับความเห็นจากสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะปิดรับความเห็นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดบังคับใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ประกาศ Guideline for Food Nutrition Labeling :

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2020/01/27/Packaged-foods-in-China-Compulsory-allergen-labelling-and-negative-claim-crackdown-proposed

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527