สวัสดี

MFDS เพิ่มคำเตือนการบริโภค 4 สารอาหารเพื่อสุขภาพ

แชร์:
Favorite (38)

17 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2019 The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ได้ทำการประเมินความปลอดภัยและหน้าที่ของสารอาหารเก้าชนิด ได้แก่ β-carotene, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, pantothenic acid, vitamin B12, vitamin H, potassium และ chromium และมีการเพิ่มการกล่าวอ้างตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ chromium ในรหัสอาหารเพื่อสุขภาพ รายละเอียดผลการประเมินของสารอาหารเก้าชนิด ดังนี้

 

.เพิ่มข้อควรระวังสำหรับสารอาหาร 4 ชนิด ดังนี้

ลำดับที่

สารอาหารเสริม

ข้อควรระวัง

1

β-carotene

ผู้สูบบุหรี่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ หากมีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นโปรดหยุดรับประทานผลิตภัณฑ์นี้และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันที

“Smokers shall consult experts before taking this product; If any unusual condition occurs, please stop the intake of this product and consult experts immediately”

2

Vitamin K

โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ขณะให้สารต้านการแข็งตัวของเลือดในเวลาเดียวกัน หากมีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นโปรดหยุดรับประทานผลิตภัณฑ์นี้และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันที

“Please consult experts before taking this product and anticoagulant at the same time; If any unusual condition occurs, please stop the intake of this product and consult experts immediately”

3

Potassium

หากผู้บริโภคเป็นโรคไตหรือโรคทางเดินอาหาร ฯลฯ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทาน หากมีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ เกิดขึ้นโปรดหยุดรับประทานผลิตภัณฑ์นี้และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันที

“Please consult experts before taking this product if consumers have kidney, gastrointestinal disease, etc. If any adverse reactions occur, please stop the intake of this product and consult experts immediately”

4

Chromium

หากผู้บริโภคเป็นเบาหวานโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ หากมีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ เกิดขึ้นโปรดหยุดรับประทานผลิตภัณฑ์นี้และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันที

“Please consult experts before taking this product if consumers have diabetes; If any adverse reactions occur, please stop the intake of this product and consult experts immediately”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ประกาศ MFDS to Require Labeling of Mandatory Consumptions Precautions for Four Nutrients in Health Functional Foods :

https://food.chemlinked.com/news/food-news/mfds-require-labeling-mandatory-consumptions-precautions-four-nutrients-health-functional-foods

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527