สวัสดี

ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism : GMO)

แชร์:
Favorite (38)

24 ธันวาคม 2562

        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency : CAA) ของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism : GMO) โดยระเบียบกำหนดให้ใช้ข้อความว่า “free from GMO” กำกับบนฉลากสำหรับอาหารที่ได้ผ่านการทดสอบว่า ไม่มีวัตถุดิบที่เป็น GMO รวมถึงอาหารที่อาจมีการปนเปื้อนจากขั้นตอนการผลิตหรือสายการผลิตที่ใช้ผลิตอาหาร GMO และไม่ใช่ GMO หรือในกรณีที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เป็น GMO ต่ำกว่าร้อยละ 5 ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ระเบียบการติดฉลากของญี่ปุ่นฉบับปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้ระบุบนฉลากหากผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เป็น GMO ในปริมาณที่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

          GMO (Genetically Modified Organism) คือ สิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ โดยการตัดต่อใส่เข้าไปในยีน (Gene) ของสิ่งมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง และนำยีน (Gene) ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถนำมาผสมพันธุ์กันได้ตามธรรมชาติมาตัดต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติจำเพาะตรงตามความต้องการ รวมทั้งเสริมจุดเด่นและลดต้นทุนการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ ในทางกลับกัน GMO อาจส่งผลให้เซลล์ในร่างกายมีพันธุกรรมที่ผิดปกติ เช่น การแพ้ยา/อาหาร การดื้อยาปฏิชีวนะ การก่อสารภูมิแพ้ หรือทำให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ อาจส่งผลต่อระบบนิเวศน์อย่างควบคุมไม่ได้ และอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เป็นต้น

 

ที่มา :

  1. Chemlinked. Japan Revises GMO Food Labeling Requirements. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revises-gmo-food-labeling-requirements.
  2. DFT. http://www.dft.go.th/th-th/NewsList/News-DFT/Description-News-DFT/ArticleId/13881/13881.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527