สวัสดี

EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 14 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

24 พฤศจิกายน 2562

           เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1791 of 17 October 2019 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fatty alcohols, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisic acid and trifloxystrobin in or on certain products ว่าด้วยการปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 14 ชนิด ในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562) และสำหรับค่า MRLs ของสาร pyridaben ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562  เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 14 ชนิด ดังนี้

1. 1-decanol

2. Fluopyram

3. 2,4-D

4. Mepiquat

5. ABE-IT 56

6. Pendimethalin

7. Cyprodinil

8. Picolinafen

9. Dimethenamid

10. Pyraflufen-ethyl

11. Fatty alcohols

12. Pyridaben

13. Florpyrauxifen-benzyl

14. S-abscisic acid

15. Fludioxonil

16. Trifloxystrobin

ที่มา : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1791&from=EN.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527