สวัสดี

ญี่ปุ่นปรับค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตร 6 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

10 พฤศจิกายน 2562

         เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW)  ได้ปรับปรุงค่ามาตรฐานสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรตามกฎหมายสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation law) ที่กำหนดมาตรฐานสารเคมีตกค้าง (Maximum residue limits : MRLs) สำหรับสารเคมีทางการเกษตร (Agricultural chemicals) สารเจือปนในอาหารสัตว์ (Feed additives) และยาสัตว์ (Veterinary drug) จำนวน 6 ชนิด ประกอบด้วย Amoxicillin, Captan, Dithianon, Thiacloprid, Propanil และ Bromofenofos ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามสามารถอ้างอิงตามมาตรฐานเดิมได้อีก 6 เดือน นับหลังจากวันประกาศหรือจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527