สวัสดี

MFDS เผยแพร่แนวทางการติดฉลากโภชนาการอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

3 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและยา (The Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้เผยแพร่แนวทางการติดฉลากโภชนาการอาหารเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารอย่างถูกต้อง โดยแนวทางนี้มีขั้นตอนการปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อดูว่ามีฉลากตารางข้อมูลโภชนาการหรือไม่
  2. ตัดสินใจเลือกสารอาหารที่ต้องการแสดง
  3. คำนวณปริมาณสารอาหาร
  4. ตรวจสอบหน่วยสำหรับแสดงบนฉลาก
  5. คำนวณปริมาณสารอาหารตามหน่วย
  6. คำนวณสัดส่วนของ NRV (คุณค่าทางโภชนาการอ้างอิง) ที่ต้องการในหนึ่งวัน
  7. วางตำแหน่งรูปแบบและขนาดสำหรับการติดฉลาก
  8. แสดงตารางข้อเท็จจริงด้านโภชนาการหลังจากขั้นตอนที่ 7
  9. ตรวจสอบสารอาหารที่ต้องการเน้นเพื่อดูความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  10. ทำการยืนยันขั้นสุดท้าย

          นอกจากนี้แนวทางนี้ยังมีแผนผังการตัดสินใจที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้นหาหน่วยการติดฉลากตามวิธีการบรรจุที่แตกต่างกัน รวมทั้งการติดตั้ง QA session อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ประกาศ Guideline for Food Nutrition Labeling :

https://www.mfds.go.kr/brd/m_210/view.do?seq=14428&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527