สวัสดี

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก

แชร์:
Favorite (38)

18 กรกฎาคม 2551

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศแผนการคุ้มครองอาหาร (Food

Protection Plan : FPP) ออกมาเพื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อให้สหรัฐฯ ดำเนินการสร้างรากฐานระบบความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มแข็งที่อ้างอิงอยู่บนองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการได้แก่ Prevention, Intervention ,Response นั้นในช่วง 6 เดือนหลังการประกาศแผนดังกล่าว FDA มีการดำเนินงานต่างๆซึ่งมีความคืบหน้าที่สำคัญและไทยควรติดตามดังนี้

การขยายความร่วมมือไปสู่มลรัฐ ภาคอุตสาหกรรมและมรส่วนได้ส่วนเสียอื่น(Stakeholders) โดย FDA กำหนดแผนการจัดประชุมกับ 50 มลรัฐในวันที่ 12-14 ส.ค. 2551 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนากลยุทธ์ รวมถึงกิจกรรมที่จะดำเนินงานในอนาคตระหว่างรัฐบาลกลาง มลรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น FDA สำหรัรบการประยุกต์ใช้แผนการคุ้มครองอาหาร (FPP)  และปฎิบัติการกการนำเข้าที่ปลอดภัย (Import Safety Action Plan)Food and Drug Administration

Amendments Act of 2007 เพื่อทำให้เกิดความมันใจว่าในอนาคตจะมีการนำไปปฏิบัติใช้อย่างเต็มรูปแบบและมั่นใจได้ว่าอุปทานอาหารของชาวอเมริกันยังคงมีความปลอดภัย

2. การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงานด้านอาหารของแคนาดา 2 หน่วยงานคือ Health Canada และ  Canadian Food Inspection Agency และหน่วยงานของประเทศเม็กซิโก 2 หน่วยงาน คือ Federal Commission for the Protection Against Sanitary Risk และSecretary for Agriculture,Ranching, Rural Development, Fisheries,and Food Supply

3. การประกาศเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นำไปปฎิบัติใช้ในการลดความเสี่ยงที่ปนเปื้อนในการผลิตอาหาร

4. การออก Federal Register notice สำหรับการเชิญชวญให้ออกความเห็นต่อการปรับปรุง Good Agricultural Practices(GAPs)ระบบ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527