สวัสดี

เวียดนามออกข้อบังคับวัตถุเจือปนอาหารใหม่

แชร์:
Favorite (38)

17 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม (Ministry of Health of Vietnam) ได้เผยแพร่ “Circular No. 24/2019 / TT-BYT regulates the management and use of food additives.” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดและการบังคับใช้วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

เนื้อหาของประกาศดังกล่าว ได้กล่าวถึงการอนุญาตใช้สาร trisodium citrate, sodium fumatares และ benzoates ที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก I (Appendix I) รวมถึงปริมาณวัตถุเจือปนอาหารสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในอาหารที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก II (Appendix II) และรายการวัตถุเจือปนอาหารและวัตถุอาหาร (food subjects) ที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในภาคผนวก III (Appendix III)

ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527