สวัสดี

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้มาตรฐานฉลากอาหารฉบับใหม่ New food labelling Standard (FLS)

แชร์:
Favorite (38)

25 กันยายน 2562

สาระสำคัญของมาตรฐานการแสดงฉลากฉบับใหม่ หรือ FLS มีดังนี้

1.       ปรับการจำแนกกลุ่มอาหารระหว่างอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป (Processed food) กับอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรืออาหารสด (Perishable food) ตามกฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น หรือ JAS Law [เช่น ผลไม้แห้ง ซึ่งผ่านการทำให้แห้งจัดเป็น processed food]

2.       แก้ไขข้อกำหนดการระบุ Manufacturer Identification Codes หรือหมายเลขผู้ผลิตซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และกำหนดให้ฉลากต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 1) customer service contact information 2) company website address หรือ 3) names, addresses, and ID codes

3.       แก้ไขข้อกำหนดในการแสดงข้อมูลอาหารที่ทำให้เกิดการแพ้ชนิดต่างๆ โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์/ข้อความ ที่จะช่วยให้แยกผลิตภัณฑ์อาหารออกจากอาหารทั่วไปได้อย่างชัดเจน

4.       กำหนดให้ฉลากโภชนาการเป็นสิ่งที่บังคับต้องแสดงบนฉลากอาหารที่มีการบรรจุหีบห่อ [ต้องสารอาหารที่มีอันตรายต่อสุขภาพที่ผู้บริโภคเข้าใจได้ เช่น โซเดียม ให้แสดงด้วย เกลือ (Salt equivalent)]

5.       แก้ไขข้อกำหนดการกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร (Nutrients content claims)  เช่น “No use of sugar” และปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณสารอาหารที่ใช้อ้างอิงในการกล่าวอ้าง ซึ่งฉลากอาหารต้องระบุชนิดสารอาหารที่จำเป็นให้ครบถ้วน

6.       เปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร (Nutrients function claims)  เช่น n-3 fatty acid, วิตามินเค หรือโพแทสเซียม เป็นต้น โดยเฉพาะในอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป

7.       เปลี่ยนข้อกำหนดในการแสดงรายการส่วนผสม (Ingredients list) ซึ่งต้องแสดงรายการของส่วนผสมย่อยให้เห็นชัดเจน

 

8.       แก้ไขข้อกำหนดการแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารเพื่อจำหน่ายต้องระบุชื่อและที่ตั้งของผู้รับผิดชอบสินค้า และ น้ำหนักสุทธิ ด้วย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527