สวัสดี

จีนยกเลิกใบอนุญาตแสดงฉลากสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุ

แชร์:
Favorite (38)

25 กันยายน 2562

 

  1. การตรวจสอบฉลากอาหารนำเข้าที่บรรจุหีบห่อแล้วจะมีสำนักงานศุลกากร (GACC) เป็นหน่วยงานใหม่ในการกำกับดูแลให้สอดคล้องตามระเบียบความปลอดภัยอาหารเช่นเดียวกับสินค้านำเข้า-ส่งออกอื่น ๆ
  2. ผู้นำเข้าสินค้าอาหารจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในการแสดงฉลากตามมาตรฐานการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และกฎระเบียบอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้อง โดยสินค้าที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธการนำเข้า
  3. ในกรณีที่สินค้าอาหารในภาชนะบรรจุถูกคัดเลือกเพื่อตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้า หรือ ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการในจีน ผู้นำเข้าจะต้องนำส่งใบรับรองที่เกี่ยวข้องของสินค้าอาหารดังกล่าวทั้งต้นฉบับและฉบับแปล รวมถึงตัวอย่างฉลากในรูปแบบของจีนและใบรับรอง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉลากและวัสดุบรรจุภัณฑ์แก่ศุลกากรด้วย

GACC อาจได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริโภคที่รายงานข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่นำเข้า หากสินค้าอาหารดังกล่าวถูกตรวจสอบแล้วผลปรากฎยืนยันตามรายงานผู้นำเข้าจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527