สวัสดี

EU ประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้ไต้หวันอย่างเป็นทางการ

แชร์:
Favorite (38)

4 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Notice of information on the termination of the demarches with a third country notified on 1 October 2015 of the possibility of being identified as a non-cooperating third country pursuant to Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing ใน C 221/2 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

 

          คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า ไต้หวันให้ความร่วมมือกับ DG MARE เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยปัจจุบันไต้หวันมีมาตรการเพื่อกำจัดและต่อต้านการทำประมง IUU ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดสากล ซึ่งถือว่า ไต้หวันมีความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐท่าเรือ รัฐชายฝั่งเจ้าของทรัพยากร และรัฐเจ้าของตลาดในการต่อต้านการทำประมง IUU คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองให้แก่ไต้หวันอย่างเป็นทางการ

          การออกประกาศดังกล่าวเป็นผลเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สหภาพยุโรปประกาศให้สถานะใบเหลือง IUU แก่ไต้หวัน หรือจัดให้เป็นประเทศมีความเสี่ยงที่ “ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมง IUU” เพื่อเป็นการตักเตือนและให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ตามที่สหภาพยุโรปกำหนด

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_221_R_0002&from=EN

 

ที่มา : https://thaieurope.net/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527