สวัสดี

จีนยกร่างกฎหมายบังคับติดฉลากแสดงแหล่งที่มาสินค้า

แชร์:
Favorite (38)

15 มิถุนายน 2551

จีนยกร่างกฎหมายบังคับติดฉลากแสดงแหล่งที่มาสินค้า

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ประเทศจีนประสบปัฐหาความไม่ปลอดภัยจากสินค้าอาหารส่งออกมาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาจากสารกำจัดศตรูพืชและโลหะหนักตกค้างในสารอาหารช่วงปลายปี 2550 จานจึงได้ประกาศแผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (National 11th Five-Year Plan for Food and Medicine) เรียกว่าแผน 5 ปี เพื่อวางรากฐานระบบความปลอดภัยของสินค้าอาหาร ให้ความสำคัญกับระบบตรวจติดตามและการสืบย้อนกลับได้ของสินค้าเป็นสำคัญ และได้ออกประกาศเป็นกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น กฎหมายบังคับให้สินค้าส่งออก 28 รายการต้องมีสัญลักษณ์ QS (Quality Safety) รับรองก่อนการส่งออก

           

 

                        เดือนเมษายน 2551 ที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ประกาศยกร่างกฎหมายความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Law) อีก 1 ฉบับโดยเพิ่มมาตรการให้บังคับใช้ระบบแสดงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์สินค้า (Identify and track products) รวม 9 หมวด ซึ่งรวมผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางและเครื่องใช้ในบ้านด้วย โดยกฎหมายใหม่นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจติดตามสินค้าอาหารส่งออกที่อาจถูกเรียกคืนได้สะดวกขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาประชาชน (National People'sCongress: NPC) ซึ่งจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในปี 2551 สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้บังคับให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าทั้ง 9หมวด ดังกล่าวจะต้องติดฉลากรหัสสินค้าทุกชนิดที่วางจำหน่ายเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ทุกขั้นตอนการผลิตและการกระจายสินค้า   นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมาตรวจสอบสินค้าที่ซื้อมาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527