สวัสดี

EU อนุญาตให้ใช้ mono-and diglycerides of fatty acids (E 471) เป็นวัตถุเจือปนอาหารในผลไม้บางชนิด

แชร์:
Favorite (38)

11 สิงหาคม 2562

           เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2019/801 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of mono- and diglycerides of fatty acids (E 471) on certain fresh fruits ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ mono-and diglycerides of fatty acids  (E 471) เป็นวัตถุเจือปนอาหารในผลไม้สดบางชนิด ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม  2562) เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ใช้สาร mono-and diglycerides of fatty acids ภายใต้บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) เลขที่ E 471 ในกลุ่มสารเคลือบ (glazing agent) โดยอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม (quantum satis) เฉพาะบนผิวผลไม้ที่ต้องทำการปอกเปลือกก่อนการบริโภค ภายใต้ผลไม้ตระกูลส้ม (citrus fruit) เมลอน สับปะรด กล้วย มะละกอ มะม่วง อะโวคาโด และทับทิม เท่านั้น เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพทางโภชนาการและยืดอายุสินค้าดังกล่าว โดยเฉพาะกับสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศพื้นที่เขตร้อน

   

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION REGULATION (EU) 2019/801 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of mono- and diglycerides of fatty acids (E 471) on certain fresh fruits. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0801&qid=156%208022882454&from=EN.

 

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527