สวัสดี

อเมริกาเพิ่มการตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย

แชร์:
Favorite (38)

4 มิถุนายน 2551

​อเมริกาเพิ่มการตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย

หน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลด้าน อาหารปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น สำนักงานอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) และกระทรวงเกษตร (U.S. Department of Agriculture: USDA)  ปประกาศจะเพิ่มเจ้าหน้าที่กว่า 1,300 คน และงบประมาณกว่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2551 เพื่อใช้ในการตรวจสอบอาหาร โดยเฉพาะอาหารนำเข้าหลังจากประสบปัญหาจากอาหารไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

                หลังจากองค์กรพิทักษ์สุขภาพของชาวอเมริกัน (Trust for American’s Health) รายงานว่ามีชาวอเมริกันหนึ่งในสี่รายต่อปีหรือกว่า 76 ล้านคน เจ็บป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษซึ่งเชื่อว่าเป็นเป็นผลมาจากความหละหลวมในการตรวจสอบอาหารที่วางจำหน่ายในท้องตลาดและระบบความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอ ที่ผ่านมาระบบความปลอดภัยอาหารในสรัฐฯ ไม่มีหน่วยงานใดดูแลเฉพาะแต่มี 15 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบร่วมกันภายใต้กฎหมายกว่า 30 ฉบับ ซึ่งยังคงใช้วิธีการตั้งรับกรณีเกิดเหตุการ์ฉุกเฉิน โดยองค์กรดังกล่าวแนะนำให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบป้องกันหรือเฝ้าระวังแทนวิธีการเดิม แต่อาจต้องเพิ่มงบประมาณสำหรับการตรวจสอบให้เข้มงวดเพิ่มขึ้น

                ทั้งนี้ FDA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักซึ่งทำหน้าที่ในกสนตรวจสอบอาหารทั้งที่ผลิตในประเทศและอาหารนำเข้าจึงประกาศเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คุ้มครองผู้บริโภค เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา กฎหมายสุขภาพ คณิตศาสตร์ สถิติ ระบาดวิทยา เภสัชวิทยา และสัตววิทยา เพื่อ ประจำสำนักงานภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาหาร โดยเน้นป้องกันการปนเปื้อนในอาหารที่ผลิตในประเทศตลอดห่วงโช่การผลิตอาหารพร้อมกับการควบคุมอาหารนำเข้าโดยเพิ่มระบบการตรวจสอบ การลงบันทึก 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527