สวัสดี

EU ไม่ต่ออายุ Chlorpropham เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

แชร์:
Favorite (38)

19 สิงหาคม 2562

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการบังคับใช้ (EU) 2019/989 ของวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ต่ออายุการอนุมัติของคลอโรโพรพามสารที่ใช้งานอยู่ตามระเบียบ (EC) หมายเลข 1107/2009 ของ รัฐสภายุโรปและสภาที่เกี่ยวข้องกับการวางของผลิตภัณฑ์อารักขาพืชในตลาดและแก้ไขภาคผนวกเพื่อคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบ (EU) No 540/2011 ว่าด้วยการใช้คลอโรแพมแพม  กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศในวารสารทางการของสหภาพยุโรป (ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุ นายน 2562) ดั้งเดิมไปโดยมีรายละเอียดที่เหมาะสม

          คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยกเลิกการใช้สารคลอโรฟัมในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชผลการวิเคราะห์ผู้บริโภคพบว่าการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีคลอโรฟัมและ 3-chloroaniline การประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมในผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อและสัตว์ขาปล้องที่ไม่ใช่เป้าหมายจากการใช้สารดังกล ่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติได้

          วันที่ 8 มกราคม 2563 และสามารถขอเงินชดเชยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินวันที่ 8 ตุลาคม 2563 การขออนุญาต มีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง

 

ที่มา:วารสารทางการของสหภาพยุโรป คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย (EU) 2019/989 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับการไม่ต่ออายุการอนุมัติสารที่ใช้งาน chlorpropham ตามระเบียบ (EC) หมายเลข 1107/2009 ของรัฐสภายุโรปและสภาที่เกี่ยวข้องกับการวางโรงงาน ป้องกันสินค้าในตลาดและแก้ไขภาคผนวกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการใช้ Regulation (EU) No 540/2011 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0989&qid=156 8022882454 & จาก = EN

 

 

สามารถติดตามข่าวสารกับFIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ ( http://www.facebook.com/NFI.FIC )

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527