สวัสดี

ยุโรปเตรียมแบนสารอาหารกว่า 120 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

6 พฤษภาคม 2551

ยุโรปเตรียมแบนสารอาหารกว่า 120 ชนิด

สำนักความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ European Food Safety Authority(EFSA)

ได้เสนอรายงานแก่คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อพิจารณาสั่งระงับการใช้สารอาหารรวม 120 ชนิด เนื่องจากพบว่าสารอาหารเหล่านั้นไม่มีความปลอดภัยเพียงต่อการบริโภค โดยบาง ชนิดเป็นสารอาหารที่ระบุไว้ในระเบียบ Regulation 1925/2006 of 20December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods กำหนดชนิดของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่สารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) ซึ่งรายละเอียดของระเบียบฉบับนี้ระบุชนิดสารที่อนุญาตให้ใช้ (Positive lists) และสารที่ห้ามใช้ (Prohibited) การแสดงฉลาก รวมทั้งผลการประเมินความปลอดภัยโดยสำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรป (EFSA)

 

            ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นที่นินมบริโภคเพิ่มมากขึ้นในสหภาพยุโรปจึงต้องมีมาตรการควบคุมหารใช้สารอาหารในผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีขอบเขต และข้อกำจัดการใช้ที่สำคัญ คือ สารอาหารใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยไม่จำกัดปริมาณได้แก่ กรดไขมันจำเป็น กรดอะมิโน ใยอาหาร พืชและสมุนไพรสกัดเท่านั้น โดยต้องระบุปริมาณการบริโภคต่อวันของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์

 

            สำหรับสารอาหารที่ EFSA  เสนอว่าควรยกเลิกการใช้ยังรวมถึง แคลเซียมโบรอน แมกนีเซียม และซีเลเนียม ที่ใช้เติมลงในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อเพื่มคุณค่าทางโภชนาการด้วย ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในยุโรป เปิดเผยว่ารายงานดังกล่าวทาง EFSA ได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการยุโรปมาตั้งแต่ปี 2548 และถูกตั้งข้อสงสัยถึงผลการประเมินความเสี่ยงของสารเหล่านั้นว่าเป็นที่ยอมรับได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งข้อคิดเห็นที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้สารอาหารส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้บริโภค

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527