สวัสดี

แคนาดาบังคับใช้กฎระเบียบ AMPs ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency : CFIA) ประกาศบังคับใช้โทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดา ของระเบียบการกำหนดโทษปรับด้านสินค้าเกษตรและอาหาร (Administrative Monetary Penalties : AMPs) กับผู้ประกอบการที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยอาหารและกระบวนการเข้าสู่ตลาด (Market access) ของสินค้าแคนาดา

          กฎระเบียบ AMPs จะถูกใช้เป็นทางเลือกเสริมของ CFIA เพื่อจัดการปัญหาการละเมิดกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องตักเตือนโดยไม่เสียค่าปรับ ไปจนถึงโทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดา ในกรณีความผิดร้ายแรงหรือผู้ประกอบการที่กระทำผิดซ้ำ ส่วนอัตราค่าปรับรายบุคคลจะอยู่ในช่วง   500 - 1,300 ดอลลาร์แคนาดา โดยกฎระเบียบ AMPs เดิมมีผลบังคับใช้ต่อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาตั้งแต่ปี 2558 และได้ขยายให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อประกอบการบังคับใช้ในแต่ละภาคธุรกิจ

          ปัจจุบัน CFIA ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ AMPs ฉบับปรับปรุงในราชกิจจานุเบกษาส่วนที่ 2 แล้ว เพื่อให้สอดคล้องต่อการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยอาหาร (Safe Food for Canadians Act : SFCA) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคม 2562 รวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ (Safe food for Canadians Regulations : SFCR) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและบังคับใช้แทนกฎระเบียบ 14 ฉบับ

          ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคมีความต้องการให้ CFIA เป็นผู้ดูแลกฎระเบียบดังกล่าว เพราะหากระบบความปลอดภัยอาหารมีความเข้มแข็งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและภาคธุรกิจจะสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในส่วนของรัฐบาลแคนาดาได้ให้คำมั่นว่าจะมีความซื่อสัตย์และโปร่งใส รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องด้านอาหารของรัฐบาล ในส่วนของข้อมูล AMPs จะมีการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ CFIA เร็วๆนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

  1. CFSA announcement

https://www.foodsafetymagazine.com/news/canada-to-enforce-penalties-and-fines-for-food-safety-violations/

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527