สวัสดี

UAE เข้มงวดกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

14 มีนาคม 2551

UAE เข้มงวดกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหาร

เมื่อวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2551 เทศบาลเมืองดูไบร่วมกับ Dubai World Trade Centre (DWTC) ในงาน Gulfood 2008  โดยประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าอาหารเข้าสู่ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องติดตามและทำความเข้าใจ คือ กฎ ระเบียบและมาตรฐาน AL Alama Mark ของ Emirates Authority for Standardization and Metrology (Esma)  สำหรับการส่งออกสินค้าอาหารและการส่งต่อสินค้าไปยังประเทศที่สาม (Export & Re-Export) โดยผ่านทาง ดูไบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

          

 

  มาตรฐานการนำเข้าสินค้าอาหารจะเข้มงวดขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติดังนี้

  1. ฉลากสินค้าจะต้องมีภาษาอาบิกกำกับ สินค้าอาหารที่จะส่งเข้าไปยังดูไบหรือส่งต่อไปยังประเทศที่สามจะต้องแปลฉลากสินค้าเป็นภาษาอารบิกด้วย โดยจะเริ่มบังคับ ใช้ระเบียบดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2551 นี้ ซึ่งหากดูไบตรวจสอบพยสินค้าที่ไม่ปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าวสินค้านั้นจะถูกตีกลับมายังประเทศต้นทางทันที
  2. การระบุวันผลิตและวันหมดอายุของสินค้าอาหาร จะต้องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ของสินค้าอาหารให้ชัดเจน ห้ามเขียน ติดสติกเกอร์ หรือระบุด้วยวิธีใดก็ตามที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการแก้ไขหลังจากการพิมพ์ฉลาก

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527