สวัสดี

แคนาดาเร่งหาข้อสรุป “การกล่าวอ้างทางสุขภาพ” ของผลิตภัณฑ์อาหาร

แชร์:
Favorite (38)

5 มีนาคม 2551

แคนาดาเร่งหาข้อสรุป “การกล่าวอ้างทางสุขภาพ” ของผลิตภัณฑ์อาหาร

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) กำลังอยู่ในระหว่างการขอรับข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการอาหาร ยา และสุขภาพ สำหรับการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claims) บนฉลากอาหารและโภชนาการ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551

เนื่องจากกระแสความใส่ใจในสุขภาพได้รับความสนใจจากชาวแคนาดาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย มีผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดที่อ้างผลดีต่อสุขภาพวางจำหน่ายในท้องตลาดที่มีคุณภาพและความปลอดภัยไม่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการบริโภค รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลที่อาจเป็นเท็จให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสรรพคุณเกินจริง หรือไม่มีการทดสอบและประเมินความเป็นพิษตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง

สำหรับรายละเอียดในการพิจารณาการกล่าวอ้างทางสุขภาพมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ เช่น เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Functional food) หรือ Food-likeproducts หรือ Natural health products
2. มาตรฐานและกระบวนการผลิตที่ดีและเหมาะสม
3. ส่วนผสมและปริมาณของสาร Bioactive Ingredients ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
4. การประเมินคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์
5. การประเมินคุณสมบัติทางโภชนาการ
6. การแสดงฉลาก รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความบนฉลากด้วย
7. การโฆษณา

ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับสํานักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ใช้ในการพิจารณาการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์แต่สําหรับสหภาพยุโรปจะทบทวนระเบียบการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารภายในปี 2553

ที่มา:
1. http://www.hc-sc.gc.ca/
2. http://www.nutraingredients-usa.com/ 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527