สวัสดี

“Australian Grown” โลโก้บอกความเป็นออสเตรเลียบนฉลากสินค้า

แชร์:
Favorite (38)

19 กุมภาพันธ์ 2551

“Australian Grown” โลโก้บอกความเป็นออสเตรเลียบนฉลากสินค้า

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 เป็นต้นมา ประเทศออสเตรเลียโดยกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ (Ministry of Agriculture, Fisheries andForestry) อนุญาตให้นำสัญลักษณ์ “Australian Grown” ติดบนฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นห่อ ถุง กระป๋อง หรือขวด ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศได้อย่างมั่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะการแสดงแหล่งที่มาของสินค้านั้นๆ

เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคชาวออสเตรเลียที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ รวมทั้งป้องกันความสับสนในการพิจารณาฉลากสินค้า ไม่ว่าจะป็นสินค้าอาหารหรือสินค้าประเภทอื่นๆ ที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งกฎหมายการแสดงฉลากแหล่งกำเนิดสินค้า (Origin Labeling Law) ของออสเตรเลียกำหนดให้แสดงเพียงข้อมูลทั่วไป เช่น รายละเอียดสินค้า สถานที่ผลิต รายชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดของตัวสินค้าว่ามีแหล่งกำเนิดที่ใด ซึ่งจากการวิจัยของ Australian Made พบว่าชาวออสเตรเลียร้อยละ 86 ต้องการให้สินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดมีการระบุสัญลักษณ์ว่าเป็นสินค้าผลิตในประเทศ (Australian Made logo) และผู้บริโภคร้อยละ 79 ต้องการสินค้าอาหารที่เป็นของออสเตรเลียมิใช่สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ รูปแบบสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนตัวสินค้าซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้สัญลักษณ์นี้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการขอใช้สัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์ Australian Grown ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศผลิตสินค้ามากขึ้น ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศและช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายระบุแหล่งที่มาสินค้า ในอนาคตคาดว่าจะส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์นี้กับสินค้าส่งออกด้วยโดยเฉพาะสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเช่น ใบชา ไวน์ ขนมปังกรอบ เป็นต้น

ที่มา:
1. http://www.farmonline.com.au/
2. http://www.australianmade.com.au/ 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527