สวัสดี

สหภาพยุโรปรับรองสถานที่ฉายรังสีอาหารของไทย 2 แห่ง

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2551

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ประกาศรับรองรายชื่อสถานที่ฉายรังสี
อาหารของไทย 2 แห่ง ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่

1. THAI IRRADIATION CENTER

Thailand Institute of Nuclear Technology (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์กร มหาชน)
37 Moo 3, TECHNOPOLIS Klong 5, Klong Luang Pathumthani 12120 Tel. (662) 577 4167 to 71 Fax (662) 577 1945

2. ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn) 700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh, Amphur Muang, Chonburi 20000 Tel. (66) (0) 38 458431 to 4 Fax (66) (0) 38 458435

ตามกฎเกณฑ์กลางของสหภาพยุโรป (DIRECTIVE 1999/3/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 February 1999 on the establishment of a Community list of foods and food ingredients treated with ionising radiation) อนุญาตให้นำเข้าอาหารฉายรังสีเฉพาะอาหารที่ผ่านการฉายรังสีจากสถานที่ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาสินค้าอาหารของไทยที่ผ่านการฉายรังสีไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสหภาพยุโรปหลาย

ครั้งเนื่องจากโรงงานฉายรังสียังไม่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป ซึ่งสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และยื่นเรื่องเพื่อขอรับรองจากสหภาพยุโรปซึ่งได้จัดส่งคณะมาตรวจประเมินเมื่อปี 2549 และเพิ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน สินค้าฉายรังสีที่ทุกประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปให้การรับรองและสามารถนําเข้าไปจําหน่ายได้ตามที่กําหนดไว้ใน Directive1999/3/EC มีเพียง สมุนไพรกลิ่นหอม, เครื่องเทศ และผักสําหรับปรุงอาหารอบแห่ง (Dried aromatic herb, spices and vegetable seasoning) โดยมีปริมาณการดูดกลืนรังสีเฉลี่ยทั้งหมด (Maximum overall average absorbed radiation dose) ในอาหารไม่เกิน 10 kGy

ที่มา:
1. http://www.acfs.go.th
2. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:323:0040:0041:EN:PDF
3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:066:0024:0025:EN:PDF 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527