สวัสดี

จีนเพิ่มการนำเข้าพืช GMO อีก 5 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

26 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการอนุญาตให้นำพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMO) เข้าประเทศเพิ่ม 5 ชนิด โดยมีรายชื่อพืชที่เพิ่มเติมได้แก่

  1. คาโนลาสายพันธุ์ RF3 ของบริษัท BASF และ MON 88302 ที่มีความต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทของบริษัท Monsanto
  2. ข้าวโพดสายพันธุ์ DP4114 ของบริษัท Dupont Pioneer
  3. ถั่วเหลืองสายพันธุ์ SYHTOH2 ของบริษัท Syngenta
  4. DAS-44406-6 ของบริษัท Dow AgroSciences

          ปัจจุบัน จีนยังไม่อนุญาตให้ปลูกพืช GMO ภายในประเทศ ยกเว้นสินค้าเกษตร 2 ชนิด คือ ฝ้ายและมะละกอ ที่ให้ปลูกเพื่อการค้า แต่อนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากพืช GMO เช่น ถั่วเหลือง และข้าวโพด เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และอนุญาตบางชนิดเพื่อใช้ผลิตเป็นอาหาร โดยขณะนี้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตสินค้า GMO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ปัญหาการขึ้นทะเบียนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมระหว่างจีน-อเมริกา ยังคงเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

          การอนุญาตข้างต้นทำให้ปัจจุบันมีพืช GMO ที่ผ่านการอนุมัติจากจีนรวมทั้งสิ้น 31 ชนิด โดยจีนได้ต่ออายุใบรับรองการนำเข้าให้กับพืช GMO ทั้ง 26 ชนิด เช่น ข้าวโพด ฝ้าย และถั่วเหลือง ในโอกาสเดียวกัน

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527