สวัสดี

EU จัดประเภทของโรคติดต่อในสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

26 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1882 โดยกฎระเบียบฉบับนี้เป็นการจัดประเภทรายชื่อโรคติดต่อในสัตว์ตามความเสี่ยงของการระบาด โดยประมวลข้อมูลจากหน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (EFSA) ห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านสุขภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ สุขภาพสัตว์ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดประเภทโรคติดต่อในสัตว์ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 

  1. โรคสัตว์ประเภท A คือ โรคสัตว์ที่โดยปกติจะไม่พบในสหภาพยุโรป ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องกำจัดในทันทีตั้งแต่มีการตรวจพบตามมาตรา 9(1)(a) Regulation (EU) 2016/429
  2. โรคสัตว์ประเภท B คือ โรคสัตว์ที่ต้องถูกควบคุมและกำจัดให้หมดไปในสหภาพยุโรป ตามระบุในมาตรา 9(1)(b) Regulation (EU) 2016/429
  3. โรคสัตว์ประเภท C คือ โรคสัตว์ที่มีอยู่ในบางประเทศสมาชิกฯ โดยจะต้องมีมาตรการป้องกันมิให้โรคดังกล่าวระบาดไปยังพื้นที่ปลอดโรคอื่น ๆ หรือที่มีโปรแกรมกำจัดโรคนั้น ๆ ตามมาตรา 9(1)(c) Regulation (EU) 2016/429
  4. โรคสัตว์ประเภท D คือ โรคสัตว์ที่ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดในสหภาพยุโรป หรือเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกฯ ตามมาตรา 9(1)(d) Regulation (EU) 2016/429
  5. โรคสัตว์ประเภท E คือ โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในสหภาพยุโรปตามมาตรา 9(1)(e) Regulation (EU) 2016/429 โดยมีตารางจัดประเภทโรคติดต่อในสัตว์ รวม 63 โรค ปรากฎตามภาคผนวก (Annex)

 

          ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 4 ธันวาคม 2561) และปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527