สวัสดี

EU ปรับปรุงการกำหนดค่า MRLs

แชร์:
Favorite (38)

4 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/15164 of 10 October 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B and tebuconazole in or on certain products ใน EU Official Journal L 256/8 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณากำหนดค่า MRLs ของสารต่าง ๆ ดังนี้

  1. สาร abamectin
  1. สาร acibenzolar-S-methyl
  1. สาร clopyralid
  1. สาร emamectin
  1. สาร fenhexamid
  1. สาร fenpyrazamine
  1. สาร fluazifop-P
  1. สารisofetamid
  1. สาร tebuconazole

 

          กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 12 ตุลาคม 2561)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527