สวัสดี

สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงมาตรฐาน สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticide)

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Premarket Pesticide Residue Standards) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเปลี่ยนแปลง

รายการสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เพิ่มเติม

Acequinocyl, Deltamethrin, Fenazaquin, Spirodiclofen, Dichlorvos/DDVP, Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Cyhalothrin, Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Etofenprox เป็นต้น

แก้ไข

Chlorpyrifos, Etoxazole, Spinetoram, Acetamiprid, Azoxystrobin, Cymoxanil, Metalaxyl, Thiamethoxam, Bifenthrin, Chlorantraniliprole

เป็นต้น

ยกเลิก

Parathion, vinclozolin, endosulfan, EPN, benzene fluorine sulfanilamide

 

การเปลี่ยนแปลง

รายการสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เพิ่มเติม

Acequinocyl, Deltamethrin, Spirodiclofen, Carbendazim, Etofenprox, Fenhexamid, Fluazinam, Imidacloprid, Kresoxim-methyl, Tebuconazole เป็นต้น

แก้ไข

Chlorpyrifos, Etoxazole, Spinetoram, Acetamiprid, Azoxystrobin, Cymoxanil เป็นต้น

ยกเลิก

Parathion, vinclozolin, endosulfan, EPN, benzene fluorine sulfanilamide

 

ที่มา : Chemlinked.  South Korea Partially Revises Premarket Pesticide Residue Standards. https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-partially-revises-premarket-pesticide-residue-standards.  สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527