สวัสดี

ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

11 มกราคม 2562

         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศการปรับปรุง “มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร (Standards and Specifications for Foods and Food Additives)” ซึ่งอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 รายการ และกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อเอนไซม์

แหล่งที่มาแห่งใหม่

β-galactosidase

Cryptococcus laurentii

fructosyl transferase

Aureobasidium

 

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ขอบเขตผลิตภัณฑ์

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้

aluminum ammonium sulfate

เพสตรี้ (Pastry) และขนมปัง (Bread)

น้อยกว่า 0.1 กรัม/กิโลกรัม

aluminum potassium sulfate

เพสตรี้ (Pastry) และขนมปัง (Bread)

น้อยกว่า 0.1 กรัม/กิโลกรัม

 

          ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามผู้ที่ยังใช้ aluminum ammonium sulfate และ aluminum potassium sulfate สามารถอ้างอิงตามมาตรฐานเดิมได้อีก 1 ปี นับหลังจากวันประกาศ

ที่มา : Chemlinked. Japan Revises Food Additives Standard. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revises-food-additives-standard. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527