สวัสดี

สาธารณรัฐเกาหลีประกาศตรวจสอบสินค้า อาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni)

แชร์:
Favorite (38)

19 ธันวาคม 2561

         เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติพิเศษ เรื่องการควบคุมความปลอดภัยสินค้าอาหารนำเข้า และข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหาร ฯลฯ ภายใต้คำสั่งการตรวจสอบ (ประกาศ MFDS ที่ 2017-73) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

อาหารที่นำเข้า

ประเทศ

ผู้ผลิต

รายการตรวจสอบ

เหตุผลการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni) มากกว่า 50% ในรูปแบบผง (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ชนิดแห้งที่ผ่านกระบวนการสกัดด้วยน้ำ)

เวียดนาม, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย และเปรู

โลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

อัตราการไม่ปฏิบัติตามสูง

 

          อาหารที่นำเข้าข้างต้นมีคำสั่งให้ตรวจสอบในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 23 ธันวาคม 2562 ในการตรวจสอบ ผู้นำเข้าต้องส่งรายงานการตรวจสอบ การตรวจสอบจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อเป็นหน่วยงานทดสอบและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 (3) 1 ของพระราชบัญญัติการทดสอบและตรวจสอบในอุตสาหกรรมอาหารและยา หรือจากหน่วยงานทดสอบต่างประเทศภายใต้มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเดียวกัน

ที่มา : Chemlinked.  South Korea Designates New Imported Food Subject to Inspection. https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-designates-new-imported-food-subject-inspection-0.  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม  2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527