สวัสดี

EU ประกาศอนุญาตให้ใช้ Caffeine และ Theobromine เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1482 of 4 October 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards caffeine and theobromine ว่าด้วยการเห็นชอบให้ Caffeine (No 16.016) และ Theobromine (No 16.032) เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring Substances) บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารตามภาคผนวก I ของ Regulation (EC) No 1334/2008 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. กำหนดปริมาณการใช้งานไม่เกิน 70 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับหมวดอาหาร

2. หมวดอาหาร

          ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561)

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1482 of 4 October 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards caffeine and theobromine. https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1482&from=EN. สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527