สวัสดี

นิวซีแลนด์เพิ่มกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤศจิกายน 2561

กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (Ministry for Primary Industries : MPI) ได้ประกาศมาตรการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มจากเดิมอีก 45 รายการ โดยครอบคลุมข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ในกระบวนการเพาะเลี้ยง การใช้สัตว์เพื่อทดลอง (animals in research testing and teaching : RTT) และการผ่าตัดสัตว์ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2559 MPI ได้ประกาศมาตรการมาแล้วชุดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของลูกวัวและการส่งออกปศุสัตว์มีชีวิต (exportation of live animals)

การออกมาปรับมาตรการดังกล่าว ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญแก่การคุ้มครองจากการทารุณกรรมสัตว์ และหากมีการกระทำผิดข้อกำหนดดังกล่าว จะมีการปรับเริ่มต้นที่ 500 เหรียญ

ทั้งนี้ จากการประกาศมาตรการเพิ่มดังกล่าว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติและอบรมบุคลากรภายในฟาร์มเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่เหล่านี้ โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527