สวัสดี

จีนถอนวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัย ออกจากรายการบังคับตรวจสอบ

แชร์:
Favorite (38)

19 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทบวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้แจ้งถอดถอนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารจำนวน 90 ชนิด ออกจากรายการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จีนจะไม่ดำเนินการตรวจสอบ กักกัน และออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ให้กับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากจีนเห็นว่าสารดังกล่าวเป็นสารที่ใช้กันทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จึงยกเลิกการตรวจสอบและออกใบรับรองให้กับวัตถุเจือปนอาหารทั้ง 90 ชนิด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายการวัตถุเจือปนอาหารตามข้อมูลที่แนบมานี้

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527