สวัสดี

EU ปรับระดับการสุ่มตรวจผักจากไทย

แชร์:
Favorite (38)

26 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขมาตรการการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจ ครั้งที่ 28 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2018/941 of 2 July 2018 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2014 ใน EU Official Journal L 166/7 โดยปรับมาตรการการสุ่มตรวจผักจากไทย ดังนี้

มาตรการการสุ่มตรวจผักจากไทย

  1. ยกเลิกการตรวจสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างที่ระดับร้อยละ 20 ในถั่วฝักยาวสด ถั่วฝักยาวแช่เย็น และถั่วฝักยาวแช่แข็ง
  2. คงการตรวจสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างที่ระดับร้อยละ 10 ในพริกสด พริกแช่เย็น และพริกแช่แข็ง

          ทั้งนี้ ประกาศมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

Regulation (EC) No 669/2009

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0941&from=EN

 

ที่มา : http://thaieurope.net

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527