สวัสดี

ยุโรปอนุญาตให้ใช้ Thaumatin (E 957)

แชร์:
Favorite (38)

4 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/677 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Thaumatin (E 957) as a flavor enhancer in certain food categories ใน EU Official Journal L 114/10 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ขยายการใช้งานของสาร Thaumatin (E 957) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารกลุ่มช่วยเพิ่มรสชาติ โดยช่วยในด้านคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสการรับรู้รสชาติ ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารตามภาคผนวกที่ 2 (Annex II) โดยได้อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในสินค้าอาหารกลุ่มใหม่ 2 กลุ่ม เพิ่มเติม 

  1. กลุ่ม 12.6 ซอส อนุญาตให้ใช้ในปริมาณ 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  2. กลุ่ม 15.1 อาหารขบเคี้ยวทานเล่นที่ทำจากมันฝรั่ง ธัญพืช แป้ง หรือสตาร์ช อนุญาตให้ใช้ในปริมาณ 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

          อย่างไรก็ตาม EU Scientific Committee for Food ไม่ได้กำหนดค่าที่ยอมรับได้ต่อวัน (Acceptable Daily Intake : ADI) ของสาร Thaumatin เนื่องจากสารดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากใช้ในปริมาณที่กำหนด รวมถึง Thaumatin เป็นโปรตีนที่แปรสภาพจากการย่อยส่วน (digestion) ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารได้ทั่วไป

          ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0677&from=EN

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527