สวัสดี

ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่ สำหรับสินค้ากุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังเพื่อการบริโภค

แชร์:
Favorite (38)

19 มิถุนายน 2561

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 2018/10 เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่สำหรับสินค้ากุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังเพื่อการบริโภค (Breaded, battered and crumbed prawns หรือ BBC prawns) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้ดำเนินการค้าได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันในระดับที่เหมาะสมของออสเตรเลีย หรือ Australia’s appropriate level of protection (ALOP) โดยเงื่อนไขการนำเข้าสินค้ากุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังฉบับใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ A เรื่อง ข้อกำหนดความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งเพื่อการบริโภคในข้อ 2.2 – 2.3

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศบังคับใช้ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์กุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังที่ส่งมายังออสเตรเลียต้องผ่านขั้นตอนการปรุงกึ่งสุก (par-cooking) ระหว่างกระบวนการแปรรูป เพื่อให้มั่นใจว่าแป้งและขนมปังที่เคลือบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความคงตัว และคงอยู่ระหว่างสภาวะการแช่เยือกแข็งและการละลายน้ำแข็ง หากหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก หรือ Competent Authority (CA) ไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้ากุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังได้ผ่านขั้นตอนการปรุงกึ่งสุก สินค้ากุ้งดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้าสินค้ากุ้งดิบ (Uncooked prawns) แทน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ World Organisation for Animal Health (OIE) ให้การยอมรับ

          หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก (CA) และผู้ถือใบอนุญาตปัจจุบันจะได้รับการติดต่อจากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลียเกี่ยวกับการดำเนินการตามเงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่ รวมถึงมาตรการจัดการสินค้าในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่านด้วย

          ซึ่งกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย เปิดรับขอคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการนำเข้าใหม่สำหรับสินค้า ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2561 โดยสามารถส่งข้อคิดเห็นมาได้ที่ : Animal Biosecurity, Department of Agriculture and Water Resources. GPO Box 858 CANBERRA ACT 2601 หรือ Email : AquaticAB@agriculture.gov.au

 

ที่มา : 1. Australian Government Department of Agriculture and Water Resources. BIOSECURITY ADVICE 2018/10 NEW IMPORT CONDITION FOR BREADED, BATTERED AND CRUMBED PRAWNS IMPORTED FOR HUMAN CONSUMPTION. http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/ba2018-10. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561.

2. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527