สวัสดี

ไต้หวันปรับค่าสารปนเปื้อนในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

11 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมอาหารและยาไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration:TFDA)  ได้มีการออกประกาศปรับแก้ปริมาณสารปนเปื้อนในอาหาร, การกำหนดขีดจำกัดของความเข้มข้นของโลหะหนัก, สารพิษจากเชื้อรา และสารปนเปื้อนอื่นๆ หรือสารพิษในอาหาร ตัวอย่างปริมาณสารตะกั่วที่ถูกปรับแก้

ดังนี้

ปริมาณตะกั่วที่ได้รับอนุญาตให้พบได้ในอาหาร

Food categories

Limit level

(mg/kg)

Infant formula food and complementary food for older infants (liquid form)

0.010

Infant formula food and complementary food for older infants (powder form)

0.050

Infant formula food for special medical purposes (liquid form)

0.010

Infant formula food for special medical purposes (powder form)

0.050

Butter, cream and other dairy products

0.1

 

          ในวันเดียวกันกรมอาหารและยาไต้หวัน ได้เสนอขอแก้ไขมาตรฐานอีก 7 ฉบับ และมีมติให้ยกเลิกมาตรฐานอีก 12 ฉบับ ดังนี้

7 มาตรฐานที่เสนอให้แก้ไข

12 มาตรฐานที่เสนอให้ยกเลิก

Hygienic Standard for Common Food

Hygienic Standard for Egg Products

Hygienic Standard for Canned Food

Hygienic Standard for Aquatic Products

Hygienic Standard for Ice Product

Hygienic Standard for Edible Oil Products

Hygienic Standard for Infant formula Food and Its Maximum Level of Pesticides Residues

Maximum Limit Level of Mycotoxin In Food

Hygienic Standard for Frozen Food

Hygienic Standard for Algae Food

Hygienic Standard for Packaged Drinking Water and Containerized Drinking Water

Hygienic Standard for Fresh Meat Products

Hygienic Standard for Beverage

Maximum Limit Level of Heavy Metal in Edible Rice

 

Hygienic Standard of 3-MCOD in Soy Sauce

 

Hygienic Standard for Edible Salt

 

Maximum Limit Level of Heavy Metal in Edible Viscus of Cow, Goat, Pig and Poultry

 

Maximum Limit Level of Heavy Metal in Edible Mushroom

 

Maximum Limit Level of Heavy Metal in Fruit and Vegetable

 

 

          ทั้งนี้ การออกมาแก้ไขและปรับปริมาณสารปนเปื้อนดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

  1. Hygienic Standard of Contaminant and Toxin in Food (ภาษาจีน)

https://goo.gl/2QbCYG

  1. Taiwan FDA announcement (standard revision) (ภาษาจีน)

https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=5072&id=24022

  1. Taiwan FDA announcement (standard abolished) (ภาษาจีน)

https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=5072&id=24023

 

ที่มา : https://food.chemlinked.com/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527