สวัสดี

EU แก้ไขข้อกำหนดสาร Microcrystalline cellulose (E460(i))

แชร์:
Favorite (38)

19 กุมภาพันธ์ 2561

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/75 of 17 January 2018 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Microcrystalline cellulose (E460(i)) ว่าด้วยการแก้ไขข้อกำหนดของสาร Microcrystalline cellulose (E460(i)) ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร ตามกฎระเบียบ Regulation (EU) 1333/2008 ภาคผนวก II และ III โดย Microcrystalline cellulose เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีโครงสร้างคือ เซลลูโลสสายสั้น เดิมเป็นพอลิเมอร์สายยาวของน้ำตาลกลูโคสที่ถูกทำให้สั้นลง (depolymerization) และทำให้บริสุทธ์ใ นิยมใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด ได้แก่ ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม อาหารผง เป็นต้น ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ข้อกำหนดการละลาย

เดิม

ใหม่

Microcrystalline

cellulose (E460(i))

ไม่ละลายในน้ำ เอทานอล อีเทอร์ และกรดเจือจาง ละลายได้เล็กน้อยในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์

ไม่ละลายในน้ำ เอทานอล อีเทอร์ และกรดเจือจาง เกือบไม่ละลายหรือไม่ละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ (ระดับความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์อยู่ที่ 50 กรัม NaOH/L)

ที่มา : Official Journal of the European Union. Commission Regulation (EU) 2018/75 of 17 January 2018 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Microcrystalline cellulose (E460(i)). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R 0075&from=EN. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527