สวัสดี

EU ปรับเปลี่ยนการสุ่มตรวจผักจากไทย

แชร์:
Favorite (38)

26 มกราคม 2561

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสินค้าผักสดจากประเทศไทย ครั้งที่ 27 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2298 

การประกาศปรับเปลี่ยนระดับความเข้มงวดดังกล่าว มีผลครอบคลุมสินค้าผักกลุ่มมะเขือสดแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งลงเหลือระดับร้อยละ 20 แต่ยังคงการตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในถั่วฝักยาวสดแช่เย็น และแช่แข็งที่ระดับร้อยละ 20 เช่นเดิม รวมไปถึงยังคงตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างที่ระดับร้อยละ 10 ในพริกสดแช่เย็น และขยายการสุ่มตรวจสินค้าดังกล่าวไปยังพริกแช่แข็งเพิ่มเติมอีกด้วย

          นอกจากประเทศไทยได้พิจารณาแก้ไขปรับเปลี่ยนการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสินค้าผักสดแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขมาตรการการสุ่มตรวจสินค้าด้วยเช่นกัน ดังนี้

 

          อย่างไรก็ตาม ได้มีการอนุโลมข้อกำหนด ได้แก่ สินค้าเน่าเสียง่าย หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหากมีการตรวจสอบ อาจเกิดความเสี่ยงต่อสุขอนามัยอาหาร หรือเกิดความเสียหายกับสินค้าได้ รวมถึงได้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวจะไม่ถูกแปรสภาพตลอดการตรวจสอบ และมีการรายงานผลเป็นไปตามข้อกำหนด

          ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2561

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527