สวัสดี

อินเดียประกาศมาตรฐานคุณภาพน้ำมันพืชที่ใช้ทอดซ้ำ

แชร์:
Favorite (38)

19 ธันวาคม 2560

           เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (การออกใบอนุญาตและลงทะเบียนสำหรับธุรกิจอาหาร) ครั้งที่ 1 ปี 2560 เรื่อง คุณภาพน้ำมันพืชที่ใช้ทอดซ้ำ ในข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (ใบอนุญาตและการลงทะเบียนสำหรับธุรกิจอาหาร) ปี 2554 ในตารางที่ 4 ของส่วนที่ 5 ในบรรทัดที่ 6 ย่อหน้าที่ 7 เกี่ยวกับอาหารทอดตามข้อ (4) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           “น้ำมันทอดซ้ำ” หมายความว่า น้ำมันหรือไขมันที่ใช้เป็นอาหารและผ่านการทอดอาหารมาแล้ว ผู้ผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันพืชทอดซ้ำในการผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เช่น การทอด ทา ผัด หรือใช้เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบของอาหาร ห้ามใช้น้ำมันทอดซ้ำที่มีสารโพลาร์ (Total Polar Compound) มากกว่าร้อยละ 25 ของน้ำหนัก เนื่องจากน้ำมันที่ผ่านการทอดมาแล้ว อาจมีสารโพลาร์ในปริมาณสูง และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ผู้ผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดอาหารที่มีปริมาณสารโพลาร์เกินมาตรฐานที่กำหนดและจำหน่ายแก่ผู้บริโภคถือเป็นการจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน         

ที่มา :  Food Safety and Standards Authority of India. Gazette notification of Food Safety and Standards (Licensing and Registration) First Amendment Regulation, 2017 relating to inclusion of total polar compound as a criterion for quality of vegetable oil. http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/notifications/gazette-notification.html. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527