สวัสดี

อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Cereal and Cereal Products)

แชร์:
Favorite (38)

11 ตุลาคม 2560

       เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) ครั้งที่ 12 ปี 2560 เรื่อง เพิ่มเติมมาตรฐานธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Cereal and Cereal Product) ประกอบด้วยมาตรฐานแป้งไมด้าจากข้าวสาลีดูรัม ควินัว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และแป้งลูกเดือย ที่นอกเหนือจากในระเบียบข้อ 2.4 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใน Official Gazette (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. แป้งไมด้าจากข้าวสาลีดูรัม (Durum wheat maida) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวสาลีดูรัม (Triticum durum Desf.) โดยผ่านกระบวนการบดหรือโม่ (Grinding or Milling) ที่แยกรำและจมูกข้าวออกแล้วทำเป็นผงละเอียด แล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  2. ควินัว (Quinoa) เป็นเมล็ดแห้งที่ได้จากพืชสายพันธุ์ Chenopodium quinoa ที่ผ่านกระบวนการกำจัดสารซาโปนิน (saponin) ออกแล้ว แล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  3. เส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป (Instant noodle) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากแป้งข้าวสาลี ข้าว หรือธัญพืชชนิดอื่น ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว รวมถึงแป้งจากพืชหัว และมีน้ำเป็นส่วนผสมหลัก นวดให้เกิดโดและรีด แล้วไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้เกิดการเจลาติไนซ์ (gelatinization) จากนั้นทำให้แห้ง (dehydration) ด้วยวิธีการทอดหรือวิธีอื่น ๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องไม่มีกลิ่นที่ผิดปกติ ไม่มีแมลงที่มีชีวิต และไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  4. แป้งลูกเดือย (Pearl Millet flour) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากลูกเดือย (Pennisetum americanum L. และ Pennisetum typhyoideum) โดยผ่านกระบวนการบด (milling) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องไม่มีกลิ่นที่ผิดปกติ ไม่มีแมลงที่มีชีวิต และไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่าง ๆ  แล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

ที่มา :  Food Safety and Standards Authority of India. Standards relating to Durum Wheat Maida, Quinoa, Instant Noodles & Pearl millet flours. http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/notifications/gazette-notification.html. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2560.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527