สวัสดี

EU อนุญาตให้ใช้เลซิติน (Lecithin) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ทุกชนิด

แชร์:
Favorite (38)

11 สิงหาคม 2560

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 of 15 June 2017 อนุญาตให้ใช้เลซิติน (Lecithin) เป็น  สารเสริมในอาหารสัตว์ทุกชนิดในกลุ่มสารเสริมทางเทคโนโลยี (technological additives) เพื่อใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) และช่วยทำให้อิมัลชัน (emulsion) มีความคงตัวโดยสามารถใช้ Lecithins ได้ในปริมาณไม่เกิน 100 – 1,500 มิลลิกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2570 โดยมีระยะการปรับเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

  1. สารเลซิติน (Lecithin) และสารผสมล่วงหน้า (premixtures) ซึ่งมีส่วนผสมของสารเลซิติน ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิมก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ยังสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้จนกว่าสินค้าจะหมด
  2. อาหารสัตว์ผสมชนิดสำเร็จรูป (compound feed) และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) ซึ่งมีส่วนผสมของสารเลซิติน ที่มีการผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิม ยังสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้จนกว่าสินค้าจะหมด หากสินค้านั้นเป็นสินค้าสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ (food-producing animals)
  3. อาหารสัตว์ผสมชนิดสำเร็จรูป (compound feed) และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) ซึ่งมีส่วนผสมของสารเลซิติน ที่มีการผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิม ยังสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้จนกว่าสินค้าจะหมด หากสินค้านั้นไม่ใช่สินค้าสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ (food-producing animals)

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1007 of 15 June 2017 concerning the authorisation of a preparation of lecithins as feed additive for all animal species.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:32017R1007&from=EN. สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527