สวัสดี

อินเดียกำหนดมาตรฐานเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซ (Non- Carbonated) และไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic)

แชร์:
Favorite (38)

19 กันยายน 2560

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซและไม่มีแอลกอฮอล์ (non-alcoholic-carbonated beverages) เช่น น้ำปรุงแต่งกลิ่นรส น้ำสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใน Official Gazette (ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานทางจุลชีววิทยาตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสไม่อัดก๊าซและไม่มีแอลกอฮอล์ (non-carbonated, non-alcoholic water based beverages) ตามตารางด้านล่างนี้

2. ครอบคลุมถึงเครื่องดื่มใหม่ (Novel food) รวมไปถึงน้ำปรุงแต่งกลิ่นรส น้ำสมุนไพร และอื่น ๆ

3. อนุญาตให้ใช้สารสกัดจากผักและผลไม้ สมุนไพร เครื่องเทศ เกลือ และสารทดแทนเกลือ นอกเหนือจากน้ำตาล และสารให้ความหวานแทนน้ำตาล เช่น น้ำผึ้ง เด็กโตรส โมโนไฮเดรต (Dextrose Monohydrate) เป็นต้น และสารปรุงแต่งกลิ่นรส เพื่อขยายขอบเขตของมาตรฐานและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

4. อนุญาตให้เติมคาเฟอีนในเครื่องดื่มข้างต้นได้ไม่เกิน 145 ppm.

5. อนุญาตให้ใช้สมุนไพรในอาหารเฉพาะที่กำหนดในระเบียบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน ปี 2016 อาหารเสริม (Health Supplements), โภชนเภสัช (Nutraceuticals), อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Food for Special Dietary Use), อาหารควบคุมพิเศษทางการแพทย์ (Food for Special Medical Purpose), ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) และอาหารใหม่ (Novel Food) อาหารที่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ต้องมีการศึกษาข้อมูลความเป็นพิษก่อนการใช้สมุนไพรในเครื่องดื่ม และต้องไม่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่ระบุไว้ในตารางพระราชบัญญัติยาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985)) และที่ระบุไว้ในตาราง E และ E1 ของข้อบังคับยาและเครื่องสำอาง (Drugs and Cosmetics Rules, 1945)

ที่มา : Food Safety and Standards Authority of India. Standards relating to Non-carbonated Water Based Beverages (Non-Alcoholic). http://www.fssai.gov.in/. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527