สวัสดี

EU ปรับแก้กฎอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์

แชร์:
Favorite (38)

4 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838  of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for certain organic aquaculture animals ใน EU Official Journal L 125/5 ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขการให้อาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์

 

           กฎใหม่นี้เป็นการแก้ไขข้อกำหนดเดิม ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขการให้อาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์ ซึ่งแต่เดิมกำหนดว่า สัตว์น้ำเพาะเลี้ยงที่อยู่ในช่วงฟักตัว (hatchery stage) จะไม่สามารถได้รับอาหารอื่นใดได้นอกจากอาหารที่อยู่ในธรรมชาติเท่านั้น แต่ประเทศสมาชิก EU ได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมาธิการยุโรปว่า ข้อกำหนดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งกลุ่ม Penaeid โดยเฉพาะกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เพราะก่อให้กุ้งเกิดภาวะขาดสารอาหาร (malnutrition) และส่งผลให้อัตราการตายเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอให้มีการพิจารณาทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวใหม่ 

          จากข้อเรียกร้องดังกล่าว คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อกำหนดใหม่ว่า สัตว์น้ำเพาะเลี้ยงที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต (grow-out stage)  ตาม Annex XIIIa, Section 6, Section 7, และ Section 9 ให้ได้รับอาหารตามธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อและบึง (โดยไม่ครอบคลุมสัตว์น้ำที่อยู่ในช่วงฟักตัวอีกต่อไป)   

          กฎดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากที่ประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527