สวัสดี

EU ปรับลดค่า Tricyclazole ในข้าว

แชร์:
Favorite (38)

26 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/983 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole in or on certain products ใน EU Official Journal ซึ่งเป็นการ

          การประกาศของ EU ดังกล่าวข้างต้น ได้พิจารณาปรับลดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Levels : MRLs) ของสาร Tricyclazole ในข้าว จากเดิมที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัมให้เหลือที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เครื่องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (Limit of Detection : LOD) คือ ที่ระดับ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยให้มีผลปรับใช้กับข้าวทุกชนิด (ที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และสำหรับข้าวบาสมาติ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

           อย่างไรก็ดี EU อนุโลมให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transitional period) ให้ใช้ค่า MRL เดิม กับข้าวที่มีการเก็บเกี่ยวในปี 2559 ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในปี 2559 โดยแยกข้าวออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ข้าวบาสมาติ : อนุโลมให้ใช้ค่า MRL ของสาร Tricyclazole ที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำหรับข้าวที่มีการนำเข้าหรือที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรปก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2560

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527