สวัสดี

EU เปิดใช้ระบบ E-Certificate สินค้า Organics

แชร์:
Favorite (38)

24 พฤษภาคม 2560

สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศกฎระเบียบการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organics) ที่จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าจากประเทศผู้ผลิตต้นทาง และยังเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/styles/header_image_breakpoints_theme_europa_mobile_2x/public/organic_products.jpg?itok=1Bl3uCQ-

 

          ระบบ E-Certificate ดังกล่าว เป็นการผนวกรวมอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อยกลับ (Traces) ของสหภาพยุโรป ที่ผู้ค้าและหน่วยงานกำกับดูแลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

          กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นต้นไป และจะยังอนุญาตให้ใช้เอกสารใบรับรองแบบเดิมได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527