สวัสดี

EU กําหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดของ Fluralaner

แชร์:
Favorite (38)

11 เมษายน 2560

          คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/201 of 6 February 2017 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance fluralaner as regards its maximum residue limit ว่าด้วยการกําหนดปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Levels : MRLs) ของ Fluralaner ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะป้องกันปรสิต (Antiparasitic agents ที่อนุญาตให้พบได้ในอวัยวะของสัตว์ประเภทไก่ และไข่ไก่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของยาสัตว์ตกค้าง

ชนิดของเนื้อสัตว์

ชนิดของอวัยวะที่พบ

ค่า MRL (µg/kg)

 

 

กล้ามเนื้อ (Muscle)

65

Fluralaner

เนื้อไก่ (Poultry)

ผิวหนัง และสัดส่วนไขมันตามธรรมชาติ (Skin and fat in natural proportions)

650

 

 

ตับ (Liver)

650

 

 

ไต (Kidney)

420

 

 

ไข่ (Eggs)

1,300

 ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/201 of 6 February 2017 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance fluralaner as regards its maximum residue limit. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0017.01.ENG. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2560.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527