สวัสดี

EU ระงับสารปรุงแต่งกลิ่นเพิ่มเติม

แชร์:
Favorite (38)

4 มีนาคม 2560

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2017/378 of 3 March 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances ใน EU Official Journal L 58/14 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม ซึ่งให้มีการระงับการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว

          โดยการระงับสารปรุงแต่งกลิ่น (flavouring substance) ครอบคลุมสารปรุงแต่งกลิ่นที่มี     ส่วนผสมของสาร hexa-2(trans),4(trans)-dienal (FL No 05.057) และ deca-2(trans),4(trans)-dienal (FL No 05.140) ซึ่งทาง EFSA เคยประเมินว่า สารทั้ง 2รายการเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม และต่อมาในวันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มผู้ประกอบการได้นำส่งผลวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ EFSA อยู่ในระหว่างประเมินผลความเสี่ยงอีกครั้ง โดยในระหว่างนี้จึงเห็นควรระงับไม่ให้ใช้สารปรุงแต่งกลิ่นที่มีส่วนผสมของสารทั้ง 2 รายการ

           

          กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2560)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527