สวัสดี

จีนปรับปรุงมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

11 กุมภาพันธ์ 2560

            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติเพื่อกำหนดปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร หรือ Maximum Residues Limits (MRLs) ใน GB 2763-2016 ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดค่า MRLs เดิมที่ประกาศไว้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ในปี 2559 เพิ่มสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งหมด 13 ประเภท อีก 490 รายการ รวมเป็น 4,140 รายการ โดยมีสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชทั้งหมด 433 ชนิด
  2. กำหนดห้ามใช้สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 24 ชนิด เช่น fenamiphos ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 184 รายการ
  3. ยกเลิกสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 33 ชนิด ที่ไม่มีความเสี่ยงในอาหารโดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล
  4. กำหนดวิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหารฉบับใหม่    

          ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร GB 2763-2016 ฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.cirs-group.com/uploads/soft/140624/GB2763-2014_Maximum_Residue_Limits_for_Pesticide_in_Food.pdf

 

ที่มา : ChemLinked. China Updates Maximum Residue Limits for Pesticides in Foods. https://food.chemlinked.com/news/food-news/china-updates-maximum-residue-limits-pesticides-foods. สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527