สวัสดี

EU แก้ไขหน่วยวัดค่า ตรวจวิเคราะห์สารอัลฟลาทอกซิน

แชร์:
Favorite (38)

4 มกราคม 2560

คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีประกาศ Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 519/2014 of 16 May 2014 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards methods of sampling of large lots, spices and food supplements, performance criteria for T-2, HT-2 toxin and citrinin and screening methods of analysis เพื่อขอปรับแก้ไขในส่วนของตาราง 4.3.1.1 (a) ว่าด้วย การกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติในการตรวจหาการปนเปื้อนของสารอัลฟลาทอกซิน (aflatoxins)

          ตามที่ สหภาพยุโรปได้เคยปรับแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารไมโคทอกซินในเครื่องเทศและอาหารเสริม รวมทั้งมาตรฐานการตรวจหาสารทอกซิน T-2, HT-2  และ citrinin ในสินค้าอาหาร ตาม Commission Regulation (EU) No 519/2014 of 16 May 2014 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards methods of sampling of large lots, spices and food supplements, performance criteria for T-2, HT-2 toxin and citrinin and screening methods of analysis โดยขณะนี้ได้มีการแก้ไขในส่วนของหน่วยวัดค่าลำดับความเข้มข้น ซึ่งจากเดิม EU กำหนดให้ใช้หน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) โดยกำหนดใหม่ให้เป็นไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (µg/kg) แทน

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527